Ombudspanel

Het Ombudspanel

Veel panelleden van RegioPeil hebben zich ook aangemeld voor het Ombudspanel. Met regelmaat krijgen zij vragen, kwesties en stellingen voorgelegd, waarvan de uitkomsten telkens leiden tot interessante verhalen op de ombudspagina van de regionale dagbladen en websites.

Ombudspanel_logo-2

Denk mee

Voor het werk van onze ombudsmannen Ed Brouwer en Durk Geertsma is deze trouwe achterban van grote waarde. Het panel maakt het mogelijk om in heel korte tijd te onderzoeken hoe u denkt over bepaalde consumentenkwesties als:

-betalen
-wisselen van provider
-klachten over producten
-de invloed op het koopgedrag van folders
-overlast van muziek in winkels en veel meer

Ook vragen we het panel maandelijks om te oordelen over een bijzonder hulpverzoek dat de ombudsredactie is voorgelegd. Ook dat levert heel veel genuanceerde en bruikbare reacties op. Wilt u ook aan het Ombudspanel meedoen? Meld u dan aan voor Ombudspanel door u in te schrijven voor RegioPeil en dit aan te geven in de instapvragenlijst.

Bent u al lid van RegioPeil? Log dan in en geef op uw profielpagina aan dat u óók lid wilt zijn van Ombudspanel.

De Ombudsmannen

De Ombudsredactie werkt elke dag bevlogen aan consumentenkwesties. We raadplegen u regelmatig of een klacht over een product of dienst herkenbaar is. De andere keer peilen we hoe u over een probleem denkt. Hoe zou u een geschil oplossen? Met uw hulp kunnen we consumentenkwesties beter belichten en de ombudspagina verder verbeteren.

Ed Brouwer en Durk Geertsma

Ombudsredactie

Holland Media Combinatie