Veel gestelde vragen

Antwoord op uw vragen

Klik op een vraag voor het antwoord. Heeft u een vraag die niet voorkomt in de onderstaande lijst? Neem dan contact met ons op.

Wat is RegioPeil?

RegioPeil is een panel voor iedereen die wil meepraten over actuele onderwerpen uit de eigen regio. Het panel is opgezet vanuit Holland Media Combinatie, uitgever van regionale dagbladen en Mirantes Onderzoek. Het panel is echter niet alleen bedoeld voor de lezers van de dagbladen: deelname staat open voor iedereen die binding heeft met de eigen regio en daarover graag meepraat.

Wat is Ombudspanel?

Naast het panel over regionale onderwerpen kunnen panelleden van RegioPeil ook enkele keren per maand meepraten over de producten, diensten en kwesties die de Ombudsman van de krant behandelt. Wilt u naast het reguliere panel RegioPeil ook lid worden van het RegioPeil Ombudspanel? Log dan in en geef op uw profielpagina aan dat u ook lid wilt worden van het Ombudspanel. Het Ombudspanel valt onder verantwoordelijkheid van de Ombudsredactie van Holland Media Combinatie. Indien u zelf een consumentenkwesties indient bij de Ombudsredactie en zij deze voor u in behandeling nemen, geeft u de ombudsredactie toestemming tot plaatsing van uw persoonlijke kwestie in de regionale dagbladen.

Hoe werkt het online onderzoek?

Wanneer u bent ingeschreven als panellid krijgt u via e-mail regelmatig een uitnodiging voor deelname aan een onderzoek. In de uitnodiging kunt u direct doorklikken naar de online vragenlijst. Daar beantwoordt u de vragen, en geeft uw mening over het onderwerp. Deelname aan de onderzoeken gebeurt altijd anoniem.

Wat gebeurt er met de resultaten?

Opvallende resultaten van de onderzoeken worden regelmatig onder Resultaten op deze site geplaatst. Ook kunt u de resultaten vaak teruglezen in uw regionale dagblad.

Door wie worden de onderzoeken uitgevoerd?

De onderzoeken worden uitgevoerd door Mirantes Onderzoek, een erkend en onafhankelijk onderzoeksbureau, aangesloten bij de MarktOnderzoekAssociatie (MOA). Uw privacy is hierdoor gewaarborgd.

Krijg ik na inschrijving ongevraagde e-mailberichten of reclame (spam) toegestuurd?

U krijgt als lid van RegioPeil geen overbodige e-mailberichten of reclame toegestuurd. Uw e-mailadres wordt niet aan derden verkocht of voor andere doeleinden gebruikt.

Wat voor soort persoonlijke informatie wordt aan mij gevraagd, en waarom?

Op het moment dat u zich inschrijft, vragen wij u via een instapvragenlijst een aantal persoonlijke gegevens zoals uw geslacht, leeftijd en opleiding. Deze gegevens zijn belangrijk om de onderzoeksresultaten zinvol te interpreteren. Daarnaast is het van belang dat wij voor de onderzoeken een groep mensen uitnodigen die een goede afspiegeling vormt van onze samenleving. Op deze manier zorgen wij ervoor dat de conclusies, die op basis van de onderzoeken worden getrokken, gelden voor de gehele bevolking.

Op basis van achtergrondkenmerken worden panelleden uitgenodigd voor onderzoeken. Voor ieder onderzoek kunnen weer andere leden worden uitgenodigd. Het heeft dan ook geen zin om uw profielinformatie van onjuiste informatie te voorzien om vaker uitgenodigd te worden. Sterker nog, een up to date profiel met de juiste en meest recente informatie zorgt er voor dat u het op juiste moment voor het juiste vraagstuk wordt uitgenodigd.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Deelname aan RegioPeil gebeurt altijd volledig anoniem. Uw naam, adresgegevens of e-mailadres worden nooit gekoppeld aan de antwoorden die u geeft tijdens de onderzoeken. De opdrachtgever voor de enquêtes krijgt nooit toegang tot uw naam, adresgegevens of e-mailadres, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven.

Hier kunt u meer lezen over de bescherming van uw privacy.

Deelname aan het Ombudspanel over consumentenkwesties valt onder verantwoordelijkheid van de Ombudsredactie van Holland Media Combinatie bv.

Als meerdere personen gebruik maken van hetzelfde e-mail adres, kunnen we dan allemaal met ditzelfde adres deelnemen aan het onderzoek?

Nee, dat kan niet. Per e-mailadres kan maar één keer hetzelfde onderzoek worden ingevuld. Het is dus noodzakelijk dat er voor meerdere personen ook meerdere e-mailadressen worden gebruikt.

Is mijn deelname verplicht?

Bij RegioPeil bent u nergens toe verplicht. Als u niet deelneemt, is dat natuurlijk wel erg jammer, omdat dit gevolgen heeft voor het onderzoek. Als u op het moment van een onderzoek niet kan of wilt deelnemen, dan kunt u het e-mailbericht gewoon negeren en verwijderen. Het is natuurlijk mogelijk dat u ons e-mailbericht over het hoofd heeft gezien. Daarom zullen wij u bij geen reactie nogmaals attenderen op deelname. Als deelname aan het onderzoek u nog steeds niet schikt, kunt u ook deze herinnering negeren.

Wie kunnen er deelnemen aan RegioPeil?

Iedereen vanaf 16 jaar die betrokken is bij de eigen regio en daarover wil meepraten, kan deelnemen aan RegioPeil. Voor deelname kunt u zich hier inschrijven.

Hoe vaak word ik uitgenodigd?

U ontvangt met regelmaat vragenlijsten, circa 10 keer per jaar. U kunt altijd zelf beslissen of u de vragenlijst wilt invullen.

Hoe lang duurt een gemiddeld onderzoek?

Het invullen van een vragenlijst varieert van ongeveer 5 tot 12 minuten. De geschatte benodigde tijd wordt altijd van tevoren aangegeven. Het is ook mogelijk een vragenlijst tussentijds af te breken en op een later tijdstip af te maken.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Log in met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Klik op ‘Mijn account’ in de menubalk en klik vervolgens op afmelden. Als u zich heeft uitgeschreven, kunt u niet meer inloggen op deze site en wordt u ook niet meer uitgenodigd voor onderzoeken.

De link in de uitnodiging werkt niet. Wat moet ik doen?

  1. Als de link niet werkt, controleer dan eerst of u verbinding heeft met het internet.
  2. Controleer vervolgens of de link volledig blauw is en op één lijn staat in het e-mailbericht. Soms is de link namelijk te lang en wordt deze door het e-mailprogramma over twee regels verspreid, wat ertoe kan leiden dat de link niet werkt. U kunt dan de link selecteren, kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken.
  3. Het kan ook zijn dat uw e-mailprogramma zo is ingesteld dat links niet werken. U kunt dan de link selecteren, kopiëren en in de adresbalk van uw browser plakken.
  4. Werkt de link nog steeds niet, dan kunt u een e-mail sturen naar de webmaster (webmaster@regiopeil.nl) met uw naam en de link zoals u die probeerde te gebruiken. Wij zullen er dan voor zorgen dat het probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Als ik in een vragenlijst op de toets ‘Vorige Pagina’ (Back) in mijn browser klik, krijg ik de foutmelding ‘Pagina verlopen’ (‘Page expired’). Wat moet ik doen?

Het is niet mogelijk om terug te gaan naar een vorige pagina in de vragenlijst. Dit geldt zowel voor de inschrijfvragenlijst als de vragenlijsten van de onderzoeken bij RegioPeil.

  1. Als u de pagina in uw browser ververst (sneltoets F5), dan kunt u weer verder gaan in de vragenlijst waar u gebleven was.
  2. Een andere mogelijkheid is opnieuw de link in de uitnodigingsemail aan te klikken. In beide gevallen zijn de tot dan toe gegeven antwoorden in het systeem bewaard.

Ik krijg een foutmelding. Wat moet ik doen?

Stuur in geval van een foutmelding een e-mail naar de webmaster (webmaster@regiopeil.nl ) met de inhoud en datum en tijdstip van de melding.

Ik ben halverwege het onderzoek gestopt of ik krijg een foutmelding. Wat gebeurt er met mijn antwoorden?

Als u halverwege stopt met het invullen van de vragenlijst, kunt u op een later tijdstip gewoon weer op de link in het e-mailbericht klikken en verdergaan met de vraag waarmee u bezig was. Uw gegeven antwoorden zijn opgeslagen en dus niet verdwenen. Ook bij een foutmelding blijven de gegeven antwoorden bewaard. In geval van een foutmelding leest u bij de vorige vraag wat u kunt doen.

Mijn e-mailadres is gewijzigd. Wat moet ik doen?

Als uw e-mailadres is gewijzigd, is het belangrijk om op uw profielpagina het adres aan te passen. Zo loopt u nooit een uitnodiging voor deelname mis. Om uw e-mailadres aan te passen, logt u in op de site en kiest u voor emailadres wijzigen.

Ik ben mijn wachtwoord kwijt. Wat moet ik doen?

Als u uw wachtwoord kwijt bent, kunt u via regiopeil.nl uw wachtwoord opvragen. Ga via het menu rechtsboven naar Inloggen en klik op ‘Wachtwoord vergeten?’. U ontvangt een e-mail met daarin een link. Als u deze link aanklikt, komt u in een scherm waar u een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.